-Seyahat Sağlık Sigortası
Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahatlerinizde sağlığınıza güvence “Güneş”te... Güneş Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışı seyahatlerinizde, gittiğiniz ülkede acil bir müdahale gerektiren rahatsızlanma veya kaza durumunda,acil tıbbi tedavi masraflarını kapsar.

 

Sigorta teminatının konusu

          Sigortacı, bu Sigorta Sözleşmesi ile sigortalanmış olan Sigortalının, Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde ve yurtiçinden yurtdışına, teminatların geçerli olduğu coğrafi bölgede seyahat ederken Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu Sigorta Sözleşmesinin teminatlarının kapsamına giren bir durumdan dolayı ani olarak hastalanması ya da kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım, tıbbi tedavi, tıbbi nakil, taburcu olduktan sonra yurtiçine nakli ile vefat halinde defin veya cenazenin yurtiçine nakli ile ilgili giderlerini Poliçede belirtilen toplam teminat limiti dahilinde karşılar.

 

          Sigorta teminatı altına alınan giderlerin, Sigortalının ani hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve teminat kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalının tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan ani hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayıp başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan giderleri ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.

 

          Sigortacının, Poliçenin geçerlilik süresi boyunca teminat kapsamına giren tüm durumlar için üstleneceği azami toplam sorumluluk tutarı toplam teminat limitidir. Toplam teminat limiti sigorta poliçesinde belirtilir.

 

Bu poliçeyi, ister yurtdışı seyahatinizin süresi kadar alabileceğiniz gibi, aylık, 45 günlük, 2 aylık,3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık süre için, yurtiçi seyahatlerinizde seyahat süresi kadar veya en fazla 30 günlük alabilirsiniz

 

Teminatların geçerlilik bölgeleri Tüm Dünya, Avrupa ve Türkiye olarak sunulmaktadır.

 

Sigorta teminatları

          Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi

          Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli

          Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil

          Vefat eden sigortalının nakli

          Acil mesajların iletilmesi

          Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması

          Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

          İlaç gönderilmesi organizasyonu

 

65 yaş ve üstü için sürprim uygulanmaktadır. 65 yaş üstü kişilere sadece kaza durumlarında hizmet verilecektir.

 

 

Sağlık Sigortaları
                                                                                

Copyright © 2015 Marmarabirlik Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

                                                                                            Yazılım& Tasarım  Prodes