-Okyanus Sağlık Sigortası
Okyanus Sağlık Sigortası

Sağlığınız hiçbir özrü kabul etmez. Okyanus Sağlık ürünümüzle, sağlık poliçenizin teminat limitlerini ve ödeme yüzdelerini kendizi belirleyecebileceksiniz.

 

Aşağıda yer alan teminatlar tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız için geçerlidir.

 

İndirimli Anlaşmalı Kurum ağımızı tercih etmeniz halinde aynı teminat / teminat limiti ve ödeme oranlarını bütçenize daha uygun primler ile Yakamoz ürünümüzü satın alabileceğinizi iletiriz.

 

(İndirimli Anlaşmalı Kurum ağımızda Florance Nihgthingale Hastaneler Grubu, Amerikan Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu ve İnternational Hospital yer almamaktadır.)

          Yurt içinde, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamına giren sağlık giderleri Anlaşmalı veya Anlaşma Harici Sağlık Kuruluşlarında gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın limitsiz ve farklı katılım payları ile,

          Yurt dışında gerçekleşen, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamına giren sağlık giderleri isteğe bağlı alınan 300.000TL ile,

          Yurt içinde ve yurt dışında isteğe bağlı ayakta tedavi teminatı değişik seçenekler ile,

Güvence altına alan sağlık sigortası ürünümüzdür.

 

Güneş Sigorta, anlaşmalı hastane, eczane, laboratuvar, poliklinik ve teşhis kliniklerinden oluşan geniş hizmet ağı ile 365 gün 24 saat profesyonel tıbbi ve danışmanlık hizmeti veren bir kadroya sahiptir.


Yatarak Tedavi Teminatları

Sigortalının ; TTB Asgari ücret tarifesine göre 150 birim ve üzerindeki cerrahi girişimler ile en az 24 saat hastanede yatışının gerekliliği doktor ve/veya hastane raporlarıyla belgelenen sağlık giderleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır.

          Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları,

          Operatör, anestezist, asistan ücretleri,

          Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.),

          Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler,

          Yatarak tedavi esnasında yatış süreci içerisinde yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntülüme tetkikleri,

          Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz

          Koroner anjiyografi,

          ESWL , Gama Knife giderleri

          Sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli.

          Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu oluşan durumlarda yalnızca trafik kazası sonucu meydana gelen durumun düzeltilmesine yönelik olan diş veya burunla ilgili tedavilerin, trafik kaza raporu ile diş ve burunla ilgili tedavi gerektiren durumun trafik kazası sonucu meydana geldiğini gösterir adli rapor ile belgelenmesi halinde giderleri,

          Teminat Kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle Hastanede tedavi gören Sigortalının, Hastaneye yatırıldıktan sonra vefatı durumunda morg masrafları.

          12 ay bekleme süresi sonunda Doğum Hamilelik ve Aile Planlaması ile ilgili masraflar,

          Doğum masrafları şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan sağlıklı bebekler doğdukları tarih itibariyle sigortalanarak GÜNEŞ BEBEK olma avantajından yararlanabilir.

Ayakta Tedavi Teminatı

          Doktor Muayene

          Tanı Amaçlı İncelemeler

          İlaç Teminatı

          Fizik Tedavi Teminatı

          İsteğe bağlı yurt dışı ayakta tedavi


Hizmetler :

 

Diş Paketi

 

Bu hizmetimiz ile sizlere diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesi işlemleri ücretsiz olarak sunulmuştur.

Anlaşmalı kurum bilgisi için lütfen Müşteri Hizmetleri Bilgi Hattımızı arayın.

 

Kontrol Mamografisi

 

Meme kanserinin erken tanısında en etkili ve en başarılı yöntem olan Mamografi tetkiki, sizlerin kullanımına sunulmuştur.

40 yaş ve üstü tüm bayan sigortalılarımız için yılda bir kez aşağıda belirlenen anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda geçerli Kontrol Mamografi Hizmeti vermekteyiz.

 

Kontrol PSA (Prostat Spesifik Antijen)

 

Yapılan çalışmalarda 50 yaş üzeri 5 erkekten 1‘inin prostat kanserine yakalandığı belirtilmekte. En önemli tanı yöntemlerinden biri olan PSA (Prostat Spesifik Antijen) tetkiki, sizlerin kullanımına sunulmuştur.

 

40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız için yılda bir kez aşağıda belirlenen anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda geçerli PSA Tarama Hizmeti vermekteyiz.

 

Prim İndirimleri / Ödeme Şekli :

          Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan ailenin aynı poliçe ve aynı ürün / planda bulunması durumunda aile indirimi uygulanır.

          Poliçe priminin tamamının defaten ödenmesi durumunda peşin ödeme indirimi uygulanır.

          Poliçe primi % 25 + 5 eşit taksit ile ödenir.

 

 

Sağlık Sigortaları
                                                                                

Copyright © 2015 Marmarabirlik Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

                                                                                            Yazılım& Tasarım  Prodes