-Deprem Sigortası (DASK)
Ana Sayfa > Ürünler > Bireysel Ürünler > DASK Sigortası > Deprem Sigortası (DASK)
Deprem Sigortası (DASK)

Hangi Yerler Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak Zorundadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

Kapsamda Bulunan Binalar:

          Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

          634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, (ortak yerler hariç) Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

          Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

          Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

          Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve Arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Bu Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar Hangileridir?

          Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

          Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, (Söz konusu bina, Köy Yerleşim Planı çerçevesindeki köy yerleşme alanı içinde kalması halinde sigorta kapsamı dışında tutulacaktır. Köy Yerleşim Planı bulunmayan alanlarda bulunan yapılardan, tapu kütüğü sayfasında “Köy İçi” mevkiinde bulunan binalar sigorta kapsamı dışında kabul edilecektir.)

          Tamamı ticari ve sınaî amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.), (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler Zorunlu Deprem Sigortasına tabi iken binanın tamamının ticari veya sınai amaçla kullanılması halinde bu tür binalar kapsam dışı kalmaktadır.)

          İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,

          27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,(Başka bir deyişle 27 Aralık 1999 tarihinde önce mesken olarak inşa edilmiş olup, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalara da Zorunlu Deprem Sigortası teminatı vermek mümkündür.)

          Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların –hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Zorunlu Deprem Sigortasında Binanın Sigorta Bedelinin Tespiti Ne Şekilde Yapılmaktadır?

01 Ocak 2009 tarihi itibari ile Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümü (veya yaklaşık yüzölçümü)

 

Yapı Tarzı m² Fiyatı
A- Çelik, Betonarme, Karkas 550.-TL
B- Yığma Kâgir 395.-TL
C- Diğer Yapılar 205.-TL

 

Örneğin Betonarme yapı tarzında ve 100 m² alanı olan bir bina için DASK poliçesi sigorta bedeli; 100 x 550.-TL = 55.000.-TL’ dir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Azami Sigorta Bedeli Var Mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde ; 140.000 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Uygulanan Muafiyet Var Mıdır?

Evet, her bir hasarda, sigorta bedelinin % 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmında sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigorta Bedeli, DASK Poliçesi İçin Belirlenmiş Bedeli Aşan Yerler İçin Deprem Sigortası Yapılabilir Mi?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı takdirde, aşan kısım için sigorta şirketleri tarafından “İhtiyari Deprem Sigortası” yangın teminatına ek olarak yapılabilir. (Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydı ile)

 

DASK Sigortası
                                                                                

Copyright © 2015 Marmarabirlik Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

                                                                                            Yazılım& Tasarım  Prodes