Ana Sayfa > Haberler & Basında Biz > Haberler > BİREYSEL EMEKLİLİK Sisteminde Devlet Katkısı Başlıyor....
Haberler
Bireysel emeklilik sisteminde, vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı uygulaması Ayrıntılar....

Devlet Katkısı Başlıyor...
Bireysel emeklilik sisteminde, vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı uygulaması kaldırılarak, yerine “devlet katkısı” getirilmektedir. Uygulama 1 Ocak 2013 tarihinde başlatılacak olup, katılımcılar tarafından yatırılan her katkı payının %25’i kadar bir tutarın Devlet tarafından kişinin hesabına ödenmesini içeriyor. Her bir katılımcının yılda alacağı Devlet Katkı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecektir.

• Devlet katkısı olarak ödenen tutar için kademeli hak ediş uygulaması getirilmiştir. Buna göre, en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar tamamına hak kazanacaktır. Sistemden ilk 3 yıl içinde çıkmak isteyen katılımcılar devlet katkı payı tutarlarına hak kazanamayacaktır.

 

Sözleşme
Süresi

Devlet Katkı Payı
Hak Kazanım Oranı

0-3 Yıl

%0

3-6 Yıl

%15

6-10 Yıl

%35

10 Yıl ve üzeri

%60

Emeklilik

%100

 

• 29.05.2012 tarihi itibarıyla emeklilik sisteminde yer alıp kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların 31.12.2014 tarihine kadar sisteme ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmeyecektir.

• Mevcuttaki emeklilik katılımcılarına 01.01.2013 tarihine kadar geçirdikleri zaman göz önünde bulundurularak; kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2013’ten itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere; Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl, 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara ise 3 yıl hak ediş süreleri eklenecektir.

 

Sistemdeki Süre

Hak Ediş

3 yıldan fazla 6 yıldan az

1 yıl

6 yıldan fazla 10 yıldan az

2 yıl

10 yıldan fazla

3 yıl

 

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Avantajlar Artıyor...
İşverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının toplamının ödemenin yapıldığı ayda çalışan tarafından elde edilen ücretin %10’u olan üst limiti, %15’e çıkarılmaktadır.

Sadece Getiriden üzerinden Stopaj Kesintisi Yapılacak...
Sisteminden ayrılmalarda, menkul sermaye iradı olarak tanımlanan ve stopaja tabi olan birikim tutarı uygulaması yerine, sadece irat tutarı (devlet katkılarının hak kazanılan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) menkul kıymet sermaye iradı olarak vergiye tabi olacaktır. Bu uygulama ilgili Kanunun yayımdan itibaren iki ay sonra yürürlüğe girecek olup, 7 Ekim 2001 tarihinden sonra yapılan vergi kesintileri de hak sahipleri tarafından bir yıl içinde yapılacak başvurular kapsamında iade edilebilecektir.

 

Copyright © 2015 Marmarabirlik Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Yazılım& Tasarım  Prodes